KAKURU

  • KAKURU
    Type:SURFACE
    Length:70mm body
    Weight:1oz class